Σειρά ΠΑΡΑΘΥΡΑ /4


Φιλιάτες
Η φωτογραφία είναι διαθέσιμη για αγορά.
Μέγεθος εκτύπωσης: 20χ30 εκ.  
(Τοποθετημένη σε 35 χ45 εκ. κορνίζα ) 
Για διαφορετικό μέγεθος ρωτήστε σχετικά E-mail: kaplanisart@gmail.com
(Η φωτογραφία φέρει υπογραφή στο κάτω δεξιό μέρος και ημερομηνία στο κάτω αριστερό.)

τιμή:


  
Δεν υπάρχουν σχόλια: