Σειρά ΠΟΡΤΕΣ / 7Η φωτογραφία είναι διαθέσιμη για αγορά.

Μέγεθος εκτύπωσης: 20χ30 εκ.  
(Τοποθετημένη σε 35 χ45 εκ. κορνίζα με πασπαρτού) 
Για διαφορετικό μέγεθος ρωτήστε σχετικά E-mail: kaplanisart@gmail.com
(Η φωτογραφία φέρει υπογραφή στο κάτω δεξιό μέρος και ημερομηνία στο κάτω αριστερό.)

τιμή:


Δεν υπάρχουν σχόλια: