Σειρά ΑΦΑΙΡΕΣΗ /85



Είναι πραγματικά εντυπωσιακό το τι μπορεί να ανακαλύψει κανείς στους παλαιούς τοίχους. Χρειάζεται βέβαια μια σχετική προσοχή και «καθαρό μυαλό» απαλλαγμένο από οποιαδήποτε σκέψη. Τότε τα σχήματα φανερώνουν διάφορες εικόνες.
Με λίγη εξάσκηση όλοι μπορούν να το καταφέρουν. Στη συγκεκριμένη περίπτωση «ανακάλυψα» ένα από τα τοπία του Βρετανού ζωγράφου Joseph Mallord William Turner (1775-1851)






Η φωτογραφία είναι διαθέσιμη για αγορά.
Μέγεθος εκτύπωσης: 20χ30 εκ.  
(Τοποθετημένη σε 35 χ45 εκ. κορνίζα με πασπαρτού ) 
Για διαφορετικό μέγεθος ρωτήστε σχετικά E-mail: kaplanisart@gmail.com
(Η φωτογραφία φέρει υπογραφή στο κάτω δεξιό μέρος και ημερομηνία στο κάτω αριστερό.)

τιμή:



Δεν υπάρχουν σχόλια: